I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 

ข่าวสาร

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

04 มีนาคม 2564 146

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนด่วนได้ที่ www.conferencethaiseries.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-661-7750 ต่อ 221, 222, 223
หรือ Line: @dugathailand