I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กิจกรรมวันแห่งสติ ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

กิจกรรมวันแห่งสติ ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

01 มีนาคม 2564 111

ร่วมฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ ฝึกบำเพ็ญเพียร ปฏิบัติตนเพื่อให้จิตใจสงบ และใช้สติปัญญาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต 
โดยพระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธมโม เจ้าอาวาสวัดจันทรสุข พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร 

เริ่มวันที่ 4 มีนาคม 2564 
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-18.00 น. 
ณ ห้องประชุมส่วนกลางทิศตะวันออก ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 

การแต่งกาย: ชุดสุภาพ เหมาะกับการฝึกปฏิบัติ
โปรดเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2142 2204