I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอความร่วมมือในการ ปิดไฟ ปิดน้ำ และเก็บอาหาร ออกจากสำนักงาน 

ข่าวสาร

ขอความร่วมมือในการ ปิดไฟ ปิดน้ำ และเก็บอาหาร ออกจากสำนักงาน

29 ธันวาคม 2560 105

-อย่าลืมปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
-อย่าลืมปิด Stop Valve ใต้อ่างล้างจานและอุปกรณ์ประปาต่างๆ
-อย่าลืมเก็บอาหารและจัดการขยะต่างๆ ออกจากสำนักงาน
หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ติดต่อ บก.รปภ. ได้ที่ เบอร์โทร 02-143-8457