I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ข่าวสาร

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

22 ตุลาคม 2563 60

ตามที่มีข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ แจ้งว่าจะมีการชุมนุมบริเวณถนนฝั่งขาออก แยกพระพรหม ถึง แยกกองแพทย์ และได้รับการประสานงานจาก สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก