I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอแจ้งดำเนินการขัดพื้นลานจอดรถอาคารรัฐประศาสนภักดี โซน BO 

ข่าวสาร

ขอแจ้งดำเนินการขัดพื้นลานจอดรถอาคารรัฐประศาสนภักดี โซน BO

09 ตุลาคม 2563 55

ขอแจ้งดำเนินการขัดพื้นลานจอดรถอาคารรัฐประศาสนภักดี โซน BO

วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น - 17.00 น.

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เริ่มจากประตู 2 (ทิศใต้) ไปประตู 1 (ทิศตะวันออก)

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เริ่มจากประตู 1 (ทิศตะวันออก) ไปประตู 4 (ทิศเหนือ)

เพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของท่าน ขอความร่วมมือท่านเจ้าของรถ

กรุณาเคลื่อย้ายรถออกจากพื้นที่ โดยสามารถนำไปจอดได้ที่บริเวณอาคารจอดรถ โซน BC

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย