I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ข่าวสาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

07 ตุลาคม 2563 67

ธพส. จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญ ได้ที่ฝ่ายการเงิน ธพส. หรือโอนเข้าบัญชี "กฐินบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด" บัญชีเลขที่ ๙๕๕-๐-๒๔๑๓๙-๔ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี)
ส่งแบบตอบรับร่วมทำบุญพร้อมหลักฐานการโอนเงินไปยัง ฝ่ายการเงิน โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๘๘๙ โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๒๓๓๗, ๐ ๒๑๔๒ ๒๒๘๙