I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ชวนบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563 

ข่าวสาร

ธพส. ชวนบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563

01 ตุลาคม 2563 72

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ