I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • โรบินสัน ช็อปมันส์ สนั่นเมือง 

กิจกรรม

โรบินสัน ช็อปมันส์ สนั่นเมือง

28 กันยายน 2563 845
28ก.ย. 63
2ต.ค. 63

โรบินสัน ช้อปมันส์ สนั่นเมือง

วันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 19.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ