I-face

ข่าวสาร

ประกาศ

23 กันยายน 2563 87

วันที่ 23 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 15.00 - 18.00 น.

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้ง ธพส. ว่า จะมีคณะประชาชนปลดแอคมาชุมนุม บริเวณถนนฝั่งขาออก แยกพระพรหม ถึง แยกกองแพทย์ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรที่อาจจะเกิดขึ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดหลีกเลี่ยง และขอปิดเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวก