I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ตัดผมฟรีที่เคหะชุมชนหลักสี่ 

ข่าวสาร

ธพส. ตัดผมฟรีที่เคหะชุมชนหลักสี่

22 กันยายน 2563 69

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ร่วมกับ เคหะชุมชนหลักสี่ จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน “บริการตัดผมฟรี” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ธพส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ สาขารังสิต จัดทีมช่างจิตอาสามาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. ณ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เคหะชุมชนหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือในงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ล่าสุดมีผู้มารับบริการกว่า 60 คน สำหรับกิจกรรม ”บริการตัดผมฟรี” ครั้งต่อไปจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563