I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ประกาศปิดปรับปรุงฟุตบาทหน้าศาลองค์ท้าวมหาพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

ข่าวสาร

ประกาศปิดปรับปรุงฟุตบาทหน้าศาลองค์ท้าวมหาพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

23 สิงหาคม 2563 356

ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2563
เพื่อปรับปรุงการทรุดตัวของฟุตบาทหน้าศาล และซ่อมแซมบันไดให้สวยงาม
ผู้ที่ต้องการสักการะองค์ท้าวมหาพรหม สามารเข้าจากด้านข้างได้