I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ (สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ) 

กิจกรรม

มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ (สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ)

21 สิงหาคม 2563 1,573
22ส.ค. 63
23ส.ค. 63

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ