I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • เชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าจากวัดพระบาทน้ำพุ สบู่ ยาสีฟัน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และน้ำยาชนิดต่าง ๆ 

ข่าวสาร

เชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าจากวัดพระบาทน้ำพุ สบู่ ยาสีฟัน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และน้ำยาชนิดต่าง ๆ

13 สิงหาคม 2563 579

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณหน้าศูนย์อาหารใกล้ท็อปเดลี่ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
เพื่อเป็นพลังใจให้กับผู้ป่วยและเด็กกำพร้า วัดพระบาทน้ำพุ