I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กำหนดการพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร 

ข่าวสาร

กำหนดการพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

30 กรกฎาคม 2563 102

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) และ อาคารจอดรถอาคารบี
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคมม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
งดการเข้าใช้อาคารเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
หากต้องการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ภายในหน่วยงาน สามารถติดต่อสอบถามที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด คุณพิมศิณี โทร. 08 1859 3500