I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ส่งมอบโลหิต 10 ล้านซีซี พร้อมชวนร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 

ข่าวสาร

ธพส. ส่งมอบโลหิต 10 ล้านซีซี พร้อมชวนร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

23 กรกฎาคม 2563 114

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบโลหิต จำนวน 10 ล้านซีซี ให้แก่ สภากาชาดไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบในงาน “บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการ” ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

พร้อมกันนี้ ดร.นาฬิกอติภัค ยังเชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 2 อาคาร ได้แก่ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เปิดรับบริจาควันที่ 20-21 กรกฏาคม 2563 และ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เปิดรับบริจาควันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563

สำหรับกิจกรรม “บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการ” ธพส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดยมีข้าราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนร่วมบริจาคจำนวนมาก ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ จะมียอดโลหิตสะสมได้รวม 10 ล้านซีซี ซึ่งถือเป็นการมอบและส่งต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากยังคงมีผู้ต้องการรับบริจาคโลหิตอยู่ทั่วทั้งประเทศและอย่างต่อเนื่อง ขณะที่โลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันยังไม่เพียงพอกับความต้องการ