I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กักตัวอยู่บ้านช่วยชาติเตรียมพร้อมบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้มาบริจาคโลหิตลดลง เลือดสำรองมีปริมาณไม่เพียงพอ 

ข่าวสาร

กักตัวอยู่บ้านช่วยชาติเตรียมพร้อมบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้มาบริจาคโลหิตลดลง เลือดสำรองมีปริมาณไม่เพียงพอ

17 เมษายน 2563 152

7 ขั้นตอนเตรียมพร้อมอย่างไร? ก่อนบริจาคโลหิต
1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
2. เตรียมพร้อมร่างกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
3. ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว ช่วงเวลา 20-30 นาที ก่อนบริจาคเลือด
4. ไม่อยู่ระหว่างทานยา เพื่อรักษาโรคบางอย่าง
5. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาค 1 ชม.
6. หากเจ็บป่วยหรือท้องเสีย ให้งดบริจาคเลือด
7. งดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ 24 ชม.
__________________________________
Zone A, B : Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - https://www.facebook.com/governmentcomplex/
Zone C : Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C - https://www.facebook.com/GovernmentComplex.ZoneC/
App GovComplex: IOS - https://apple.co/2NobWvW
GOOGLE PLAY - http://bit.ly/2NlpUP7