I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ธพส. ได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

19 มีนาคม 2563 214

ได้จัดโต๊ะภายในศูนย์อาหาร โดยเพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
จากมาตรการยกระดับป้องกันให้เข้มงวดมากขึ้น คือ เพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
_________________________________
Zone A, B : Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - https://www.facebook.com/governmentcomplex/
Zone C : Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C - https://www.facebook.com/GovernmentComplex.ZoneC/
App GovComplex: IOS - https://apple.co/2NobWvW
GOOGLE PLAY - http://bit.ly/2NlpUP7