I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • บริการตัดผมฟรี ครั้งที่ 2 

กิจกรรม

บริการตัดผมฟรี ครั้งที่ 2

11 มีนาคม 2563 819
7มิ.ย. 63
7มิ.ย. 63

ครั้งที่ 2 /2563 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00-18.00 น.

ณ บริเวณสนามบาส เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5

จัดกิจกรรมโดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด