I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • บริการตัดผมฟรี ครั้งที่ 1 

กิจกรรม

บริการตัดผมฟรี ครั้งที่ 1

11 มีนาคม 2563 827
22มี.ค. 63
22มี.ค. 63

ครั้งที่ 1 / 2563 วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 15.00-18.00 น. 

ณ บริเวณสนามบาส เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5

จัดกิจกรรมโดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด