I-face

กิจกรรม

อิ่มเพลิน เดินสบาย

11 มีนาคม 2563 865
18มี.ค. 63
20มี.ค. 63

วันที่ 18-20 มีนาคม 2563 เวลา 07.00-15.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ