I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ส่ง(สุข)ภาพดีเล่น Fitness ฟรี! 

ข่าวสาร

ธพส. ส่ง(สุข)ภาพดีเล่น Fitness ฟรี!

12 กุมภาพันธ์ 2563 353

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563-31 ธันวาคม 2563
ณ CEN FIT ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-21.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

*สิทธิเฉพาะข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ*
เพียงสแกน QR CODE และลงทะเบียนก็สามารถเข้าเล่นฟิตเนสได้ทันที สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสมปรารถนา โทร.02 143 1234 ต่อ 8301
____________________
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ #ศูนย์ราชการฯ ที่
Zone A, B : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - https://www.facebook.com/governmentcomplex/
Zone C : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C - https://www.facebook.com/GovernmentComplex.ZoneC/
แอปฯ GovComplex: IOS - https://apple.co/2NobWvW
และ GOOGLE PLAY - http://bit.ly/2NlpUP7