I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ (สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม) 

กิจกรรม

มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ (สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม)

12 กุมภาพันธ์ 2563 1,150
14มี.ค. 63
15มี.ค. 63

วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 เวลา 07.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ