I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (ทุกวันพฤหัสบดี) 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (ทุกวันพฤหัสบดี)

30 มกราคม 2563 163

การฝึกปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน ฝึกบำเพ็ญเพียร ปฏิบัติตนเพื่อให้จิตใจสงบ และใช้สติปัญญาเป็นหลักในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
ณ ห้องประชุมส่วนกลางทิศตะวันออก ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
____________________
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ #ศูนย์ราชการฯ ที่
Zone A, B : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - https://www.facebook.com/governmentcomplex/
Zone C : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C - https://www.facebook.com/GovernmentComplex.ZoneC/
แอปฯ GovComplex: IOS - https://apple.co/2NobWvW
และ GOOGLE PLAY - http://bit.ly/2NlpUP7