I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญร่วมส่งต่อถุงผ้า โครงการลดใช้พลาสติก 

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมส่งต่อถุงผ้า โครงการลดใช้พลาสติก

02 มกราคม 2563 201

สามารถร่วมส่งต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ประตู 1,2 และ 3 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
____________________
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ #ศูนย์ราชการฯ ที่

Zone A, B : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - https://www.facebook.com/governmentcomplex/

Zone C : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C - https://www.facebook.com/GovernmentComplex.ZoneC/

แอปฯ GovComplex: IOS - https://apple.co/2NobWvW

และ GOOGLE PLAY - http://bit.ly/2NlpUP7