I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ครอบครัวปลอดเบาหวาน 

ข่าวสาร

ครอบครัวปลอดเบาหวาน

19 พฤศจิกายน 2562 187

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
สอบถามโทร 0 2576 6833-36
____________________
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ #ศูนย์ราชการฯ ที่

Zone A, B : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - https://www.facebook.com/governmentcomplex/

Zone C : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C - https://www.facebook.com/GovernmentComplex.ZoneC/

แอปฯ GovComplex: IOS - https://apple.co/2NobWvW