I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ (มูลนิธิเสนีย์ปราโมช) 

กิจกรรม

มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ (มูลนิธิเสนีย์ปราโมช)

28 ตุลาคม 2562 1,351
2พ.ย. 62
3พ.ย. 62

มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ (มูลนิธิเสนีย์ปราโมช)

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ