I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้ารับการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ เพื่อรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี 

ข่าวสาร

ธพส. เข้ารับการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ เพื่อรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี

09 ตุลาคม 2562 259

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ธพส. นำคณะเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหลักสี่ เข้าตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ เพื่อรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี แก่ สถานประกอบอาหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย ณ ศูนย์อาหารอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
_____________________________________

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ #ศูนย์ราชการฯ ที่

Zone A, B : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - https://www.facebook.com/governmentcomplex/

Zone C : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C - https://www.facebook.com/GovernmentComplex.ZoneC/

แอปฯ GovComplex: IOS - https://apple.co/2NobWvW

และ GOOGLE PLAY - http://bit.ly/2NlpUP7