I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมกับองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมกับองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

02 ตุลาคม 2562 169

ขอเรียนเชิญเลือกซื้อลองกอง จากจังหวัดยะลา
วันที่ 30 กันยายน 2562 - 4 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ณ หน้าประตูทางเข้า 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
_____________________________________

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ #ศูนย์ราชการฯ ที่

Zone A, B : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - https://www.facebook.com/governmentcomplex/

Zone C : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C - https://www.facebook.com/GovernmentComplex.ZoneC/

แอปฯ GovComplex: IOS - https://apple.co/2NobWvW

และ GOOGLE PLAY - http://bit.ly/2NlpUP7