I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงานต้องช็อป ชิม @ต้องชมแฟร์ 2019 ครั้งที่ 1 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงานต้องช็อป ชิม @ต้องชมแฟร์ 2019 ครั้งที่ 1

11 กันยายน 2562 192

วันที่ 10-13 กันยายน 2562 เวลา 07.00-18.30 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
______________________________________

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ #ศูนย์ราชการฯ ที่

Zone A, B : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - https://www.facebook.com/governmentcomplex/

Zone C : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C - https://www.facebook.com/GovernmentComplex.ZoneC/

แอปฯ GovComplex: IOS - https://apple.co/2NobWvW

และ GOOGLE PLAY - http://bit.ly/2NlpUP7