I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • OTOP ต้องช็อป ชิม@ต้องชมแฟร์ 2019 

กิจกรรม

OTOP ต้องช็อป ชิม@ต้องชมแฟร์ 2019

04 กันยายน 2562 429
10ก.ย. 62
13ก.ย. 62

OTOP ต้องช็อป ชิม@ต้องชมแฟร์ 2019

วันที่ 10-13 กันยายน 2562 เวลา 7.00-17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ