I-face

กิจกรรม

OTOP One Tambon One Product

28 สิงหาคม 2562 398
2ก.ย. 62
6ก.ย. 62

OTOP One Tambon One Product ตลาดนัดช่วยไทยคนไทยยิ้มได้

วันที่ 2 -6 กันยายน 2562 เวลา 7.00-17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ