I-face

กิจกรรม

งานปลาคาร์ฟ 2019

28 สิงหาคม 2562 418
22ก.ย. 62
22ก.ย. 62

งานปลาคาร์ฟ 2019

วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 7.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ