I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงานอลังการหัตถกรรมล้านนา 2019 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงานอลังการหัตถกรรมล้านนา 2019

27 สิงหาคม 2562 235

วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

______________________________________

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ #ศูนย์ราชการฯ ที่

Zone A, B : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - https://www.facebook.com/governmentcomplex/

Zone C : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C - https://www.facebook.com/GovernmentComplex.ZoneC/

แอปฯ GovComplex: IOS - https://apple.co/2NobWvW

และ GOOGLE PLAY - http://bit.ly/2NlpUP7