I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • ประกวดปลาคาร์ฟและปลาถุง 

กิจกรรม

ประกวดปลาคาร์ฟและปลาถุง

22 สิงหาคม 2562 333
25ส.ค. 62
25ส.ค. 62

ประกวดปลาคาร์ฟและปลาถุง
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 7.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ