I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019 

กิจกรรม

อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019

22 สิงหาคม 2562 322
26ส.ค. 62
30ส.ค. 62

อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019 ภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและพัฒนาหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล

วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ