I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ขอแจ้งปิดการจราจรบางส่วน เนื่องจาก ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

ข่าวสาร

ธพส. ขอแจ้งปิดการจราจรบางส่วน เนื่องจาก ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

16 สิงหาคม 2562 213

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งปิดการจราจรบางส่วน เนื่องจาก ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 (โดยจะดำเนินการเฉพาะวันหยุดราชการ)
เริ่มปิดการจราจรบางส่วน วันศุกร์ เวลา 19.00 น. ถึง วันจันทร์ เวลา 05.00 น.
สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ปกติ