I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ Core E3 ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี 

ข่าวสาร

ธพส. อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ Core E3 ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี

15 สิงหาคม 2562 160

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ Core E3 ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย