I-face

ข่าวสาร

KIDS DAY CAMP 2562

13 สิงหาคม 2562 726

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ระหว่างวันที่ 7- 11 และ 15-18 ตุลาคม 2562
- ยื่นใบสมัคร วันที่ 2-27 กันยายน 2562 ณ สำนักงาน ธพส. ชั้น 1 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 30 กันยายน 2562
- ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม รับเพียง 120 คน เท่านั้น
- มีประกันอุบัติเหตุ ให้กับเด็กๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!! อาหารและเครื่องดื่มตลอดกิจกรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร
เด็กที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2549-2554
เป็นลูกของข้าราชการ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ ข้าราชการรอบๆ ศูนย์ราชการฯ และชุมชนภายในเขตหลักสี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 2142 2203, 0 2142 2269

ไฟล์แนบ

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Kids Day Camp 2562