I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอแจ้งการดำเนินการขัดล้างพื้นลานจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (BO) 

ข่าวสาร

ขอแจ้งการดำเนินการขัดล้างพื้นลานจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (BO)

08 สิงหาคม 2562 316

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-17.00 น.
- วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562 เริ่มจากประตู 2 (ทิศใต้) ไปประตู 1 (ทิศตะวันออก)
- วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เริ่มจากประตู 1 (ทิศตะวันออก) ไปประตู 4 (ทิศเหนือ)
เพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของท่าน ขอความร่วมมือท่านเจ้าของรถ
กรุณาเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ โดยสามารถนำรถไปจอดได้ที่บริเวณอาคารจอดรถ (BC)
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย