I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กาชาด “ชวนวิ่ง…ต่อชีวิต” ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ 2 ล้าน กม. = 2 ล้านบาท เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562 

ข่าวสาร

กาชาด “ชวนวิ่ง…ต่อชีวิต” ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ 2 ล้าน กม. = 2 ล้านบาท เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562

08 สิงหาคม 2562 385

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพสเต็มเซลล์  จัดกิจกรรม “Stem Cells Virtual Run - วิ่งต่อชีวิต...ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” ตั้งแต่วันนี้ - 25 กันยายน 2562  เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก และระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

กิจกรรม “Stem Cells Virtual Run

- วิ่งต่อชีวิต...ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” เป็นกิจกรรมหนึ่งเนื่องในวันผู้บริจาค สเต็มเซลล์โลก ซึ่งปีนี้จัดวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เพื่อระดมทุนเป็น ค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสปลูกถ่ายเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โดยเชิญชวนคนไทยใจบุญ ร่วมกิจกรรม ลงทะเบียน วิ่งสะสมระยะทาง ค่าสมัคร 500 บาท (เสื้อวิ่ง และเหรียญ) และผู้ที่วิ่ง ครบระยะ 200 กิโลเมตร 100 ท่านแรก จะได้รับผ้าบัฟเป็นที่ระลึก

- ระยะเวลาวิ่งตั้งแต่วันนี้ -25 กันยายน 2562

- ส่งผลการวิ่ง วันที่ 25 กันยายน 2562 ได้ที่ https://run.thai.run/stemcellsvirtualrun

- ปิดรับผลการวิ่ง วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น.

- จัดส่งเสื้อและเหรียญ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2562 เป็นต้นไป  

ผู้สนใจร่วมทำบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600–99 ต่อ 1101, 1753, 1761 และ 1771