I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอแจ้งการดำเนินการปรับปรุงพื้นถนน ชั้น 2 (หน้าศาลรัฐธรรมนูญ) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ขอแจ้งการดำเนินการปรับปรุงพื้นถนน ชั้น 2 (หน้าศาลรัฐธรรมนูญ) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

02 สิงหาคม 2562 132

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งการดำเนินการปรับปรุงพื้นถนน ชั้น 2 (หน้าศาลรัฐธรรมนูญ) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562 โดยจะดำเนินการเฉพาะวันหยุดราชการ เริ่มปิดการจราจร วันศุกร์ เวลา 19.00 น. ถึง วันจันทร์ เวลา 05.00 น.
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย