I-face

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงาน OTOP

01 สิงหาคม 2562 106

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ