I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ Core S1, E และ W ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ธพส. อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ Core S1, E และ W ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

26 กรกฎาคม 2562 148

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ Core S1, E และ W ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย