I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • โรบินสัน ช้อปมันส์ สนั่นเมือง ลดสูงสุด 80% 

กิจกรรม

โรบินสัน ช้อปมันส์ สนั่นเมือง ลดสูงสุด 80%

22 มิถุนายน 2562 368
24มิ.ย. 62
28มิ.ย. 62

วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-19.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ