I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงาน SACICT CRAFT TREND SHOW 2019 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงาน SACICT CRAFT TREND SHOW 2019

19 มิถุนายน 2562 241

งานออกแบบเทรนด์หัตถศิลป์ แรงบันดาลใจ และมุมมองใหม่ ในงานคราฟต์
วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-18.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2-4 อาคารทรงเหลี่ยม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ