I-face

ข่าวสาร

SACICT CRAFT TREND SHOW 2019

18 มิถุนายน 2562 252

งานออกแบบเทรนด์หัตถศิลป์ แรงบันดาลใจ และมุมมองใหม่ ในงานคราฟต์
วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-18.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2-4 อาคารทรงเหลี่ยม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ