I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. และหน่วยงานภายในราชการ เข้าประชุมกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการ ครั้งที่ 2/2562 

ข่าวสาร

ธพส. และหน่วยงานภายในราชการ เข้าประชุมกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการ ครั้งที่ 2/2562

17 มิถุนายน 2562 338

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ และนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. ทำหน้าที่รองประธานฯ และกรรมการจากผู้แทนหน่วยงานราชการ รวมกว่า 40 หน่วยงาน เข้าประชุมครั้งที่ 2/2562 เพื่อร่วมกันบริหารจัดการเชิงนโยบายและติดตามงาน ณ ห้องประชุมบีบี 205 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562