I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • บริการตัดผม ครั้งที่ 2/2562 

ข่าวสาร

บริการตัดผม ครั้งที่ 2/2562

14 มิถุนายน 2562 153

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00-18.00 น.
ณ บริเวณสนามบาส เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5
จัดกิจกรรมโดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด