I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2562 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2562 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

13 มิถุนายน 2562 503

ร่วมถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา
ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดจันทรสุข (ศูนย์ปฏิบัติธรรมนาลันทารังสิต) ปทุมธานี
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-09.30 น. อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-09.30 น. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)