I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดอบรมอาสาจราจรและป้องกันเหตุอาชญากรรม ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดอบรมอาสาจราจรและป้องกันเหตุอาชญากรรม ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

12 มิถุนายน 2562 177

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดการอบรมอาสาจราจรและป้องกันเหตุอาชญากรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัย ร่วมถึงการให้ความรู้ในการป้องกันเหตุอาชญากรรมแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ห้องประชุม 4-5 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562